Fotocredit: Jon Skille Amundsen

Søviknes på villspor

“Evig vern kan sette liv og helse i fare”, sier Frps olje- og energiminister Terje Søviknes til BT. Han vil finansiere flomsikring med kraftutbygging i vernede vassdrag.

mai 16, 2017

Tekst av Arild Hermstad, førstekandidat Hordaland MDG.

Dette er ren kynisme. Hvis Søviknes var bekymret for flomkatastrofer, burde han begynne å tenke på klimakonsekvensene av å brenne alle forekomster av olje og gass på norsk sokkel.

Hans absurde forslag om å utrede Jan Mayen og Mørebankene for oljeutvinning er et tydelig eksempel på hvor hans prioriteringer ligger. Å forlenge fossilalderen vil bety mer flom, skred og naturkatastrofer.

Klimaskapte naturkatastrofer vil ikke bare ramme folk på Vestlandet, men mennesker over hele kloden. Å finansiere klimatilpasning med mer nedbygging av natur er en farlig strategi. Sløsing med naturressurser har skapt klimaproblemet. Vi løser det ikke med mer av det samme.

De Grønne sier nei til videre satsing på fossil energi. Vi sier ja til energieffektivisering, opprusting av eksisterende kraftverk, og vil ha en storsatsing på havvind. Søviknes trenerer sistnevnte tiltak. Godt fungerende økosystemer, slik som intakte våtmarker, elvebredder og deltaer er det beste vernet mot klimaendringer.  Det betyr at vi må si nei til nye utbygginger i sårbare områder, noe vi vet at Frp på ingen måte har planer om.

Søviknes opptrer manipulerende når han vil bruke klimaendringene som brekkstang for å bygge ut enda mer av vassdragsnaturen i Norge. Vi har allerede bygget ut 2/3 av potensialet for vannkraft i Norge. Det som er varig vernet skal ikke miste normalvannføring og legges i rør av utbyggingskåte politikere, som ellers knapt løfter en finger for å hindre klimaendringer og verne natur.

Den økte risikoen vi påfører naturen og oss selv gjennom klimaendringene, må kompenseres ved at storsamfunnet sørger for ekte og sikre flomsikringstiltak.

Det er Søviknes sin jakt på mer fossil energi, og hans iver etter å bygge ned enda mer natur, som virkelig setter folks liv og helse i fare.