Tom Sverre Tomren er nominert som listetopp for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland til Stortingsvalget i 2013

Tom Sverre Tomren ble enstemmig valgt til Miljøpartiet De Grønne i Hordalands listetopp til Stortingsvalget i 2013 lørdag 23. juni. De resterende kandidatene til Stortingsvalget vil bli valgt senere.

Bildet viser Tom Sverre Tomren etter å ha mottatt blomster og gratulasjoner fra fylkesleder Øyvind Strømmen etter valget.