Unge asylsøkere og rett til utdanning

– Miljøpartiet De Grønne kommer til å arbeide for at fylkestinget skal vedta at asylbarn som oppholder seg i Hordaland skal ha rett til videregående utdanning og rett til å fullføre den, sier vår Stortingskandidat Tom Sverre Tomren. Inlegget sto på trykk i BA den 25. januar 2013.

I dag har asylsøkere som venter på at søknaden deres om opphold skal bli avgjort ikke rett på videregående opplæring. I mange fylker får de likevel videregående opplæring. Dette kommer av at det I inntaksforskriften for videregående skoler § 6-9 heter at «Mindreårige asylsøkere likevel kan tas inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, men har ikke rett til å fullføre skoleåret dersom de får avslag på søknaden om oppholdstillatelse.».

Forskriften gjør at fylkeskommunen i dag står fritt til å avgjøre om de vil gi mindreårige asylsøkere rett til videre utdanning eller ikke. I praksis har Hordaland fylkeskommune ofte vært imøtekommende og gitt dem denne muligheten.

Det er imidlertid ikke gjort noe politisk vedtak på dette, så ingenting er garantert. Dette vil vi i Miljøpartiet De Grønne gjøre
noe med. Vi kommer til å arbeide for at fylkestinget skal vedta at asylbarn som oppholder seg i Hordaland skal ha rett til videregående utdanning og rett til å fullføre den.

Er dette nødvendig når fylkeskommunen alt en liberal praksis på dette? Absolutt! Vi i Miljøpartiet  er selvsagt glade for at fylket har hatt en human praksis, men dette skal ikke hvile på saksbehandleres godvilje. Vi mener at det er et politisk ansvar å gi de eldste asylbarna og deres familier forsikringer om at de kan gå på skole.

I tillegg til å reise saken i neste fylkesting, vil Miljøpartiet De Grønne utfordre AP-SV-Sp regjeringen på å revidere loven slik at
asylbarn i hele Norge sikres rett til videregående skolegang og at det blir lik behandling uavhengig av hvilket fylket de bor i.