Vaksdal MDG ble stiftet fredag 15. november

Nett9678

Hos Birger Berntsen og Suzanne Rødseth på Stanghelle ble stiftelsesmøtet avholdt. Forutenom Vaksdals 4 nyvalgte styremedlemmer var også fylkessekretær Øystein Bønes til stede. Det var god stemning, god mat fra vertskapet og entusiastiske medlemmer som trivdes godt i lag på sitt første felles møte. Felles for møtedeltakerne var den breie interessen for miljø og dyrevelferd.

På bildet fra venstre av er Suzanne Rødseth, Øystein Bønes, Birger Berntsen (bøyd), Tom Charles Johnsen og Britt Opheim.

Tom Charles Johnsen som jobber med musikk til daglig er godt vant til å bruke naturen, blant annet i form av paragliding og dykking. Som fritidsdykker har det gjort inntrykk å se stygge eksempler på miljøskader og mishandling av fisk fra fiskeoppdrett. Britt Opheim som har kjøpt et småbruk nevnte også dyrevern som en viktig årsak til at hun meldte seg inn i partiet. Vertskapet, læreren Birger og sosialantropologistudenten Suzanne har også et ekstra engasjement for Lofoten hvor de har en gård med 2 hytter\naust og utmarksbeite for sau.

Tom Charles Johnsen tlf 92037946 ble valgt til leder i det nye lokallaget. Britt Opheim til kasserer og Birger Berntsen til sekretær. Suzanne Rødseth er vara til styret.

Dette er MDG Hordalands 13. lokallag. Hittil i år har det blitt stiftet 5 lokallag her i fylket.