Fotocredit:

Vår er sykkeltid!

Vår er sykkeltid! Me tek fram syklane pussar dei opp og syklar i veg!

Men er det trygt å sykle der du bor? Folkevalgte for Miljøpartiet Dei Grøne har tatt opp syklistane sine kår i fleire kommunar i Hordaland i vår, og me tek til orde for gode og trygge sykkelveiar og satsing på sykkel i heile fylket.

 

mars 16, 2016

Lillian Rogne er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet Dei Grøne på Voss. Ho har tatt opp saka om sykkelsti på Vangen i kommunestyret. Ho spør: – Korleis ser ordførar og kommunen sin administrasjon for seg at ein skal gje syklistane ein trygg og funksjonell sykkelveg gjennom Voss sentrum?

Les saka i avisa Hordaland her: Etterlyser sykkelsti på Vangen

I fylkestinget 9. mars stilte me spørsmål om korleis Fylkeskommunen har tenkt å legge tilrette for elsyklar: Fylkestingsgruppeleiar for Miljøpartiet Dei Grøne i Hordaland Tom Sverre Tomren stilte  spørsmål til fylkesordføraren om korleis syklinga har utvikla seg dei siste åra, og om fylkeskommunen har ein el-sykkel strategi?

«Trafikktall 2015 og elsykkel-strategi

I løpet av dette fylkestinget skal vi blant annet drøfte strakstiltak mot luftforurensingen i Bergen.

Dette er en viktig sak, men like viktig som strakstiltak er den langsiktige utviklingen i trafikktall og

den langsiktige løsningen på problemet. I denne forbindelse har jeg og MDG følgende spørsmål til

fylkesordføreren:

1. Hvordan har utviklingen i biltrafikken i Bergen vært de siste årene – inklusiv 2015?

2. Hvordan har utviklingen i antall syklende i Bergensområdet vært de siste årene – inklusiv

2015?

3. I hvilken grad har fylkeskommunen analysert og utviklet en strategi for elsykkel sitt potensiale i

arbeid med klima og luftforurensing i Bergen og Hordaland?»

De kan lese svaret frå fylkesordføraren her: Svar frå fylkesordføraren

 

Me vil fortsette å tale syklistane sin sak, og sette sykkel på dagsorden! Fylkestingsrepresentantar for Miljøpartiet Dei Grøne i Hordaland Nils Anders Nøttseter, Natalia Golis og gruppeleiar Tom Sverre Tomren,