Velkommen til likestillingskonferansen 2017!

Den offentlige debatten om likestilling og feminisme har de siste tiårene vært dominert av venstresiden i norsk politikk. Med forestående klimakrise, ressurskriser og økonomiske kriser har verden behov for grunnleggende endringer. MDG utfordrer de tradisjonelle partienes politikk på mange områder. Hvordan kan vi bidra til å løfte frem genuint grønn likestillingspolitikk tilpasset nåtiden? Dette og andre spørsmål står sentralt når Grønt Kvinnenettverk Hordaland inviterer til tverrpolitisk fagkonferanse om likestilling på Litteraturhuset i Bergen 11.-12. februar 2017.

januar 5, 2017

Kun 20% av verdens politikere er kvinner. Selv om kvinner og barn er de mest sårbare i krigshandlinger, inkluderes sjelden kvinner i fredsforhandlinger. Aldri før har det vært så mange kvinner med høy utdanning i Norge, og på noen studier er kvinneandelen over 80%. Likevel er det langt færre kvinnelige enn mannlige professorer. Strippeklubber, Sexkjøpslov og en rekke voldtektssaker har på nytt aktualisert debatten omkring menns og kvinners seksualitet.

Den offentlige debatten om likestilling og feminisme har de siste tiårene vært dominert av venstresiden i norsk politikk. Med forestående klimakrise, ressurskriser og økonomiske kriser har verden behov for grunnleggende endringer. MDG utfordrer de tradisjonelle partienes politikk på mange områder. Hvordan kan vi bidra til å løfte frem genuint grønn likestillingspolitikk tilpasset nåtiden?

 

Dette og andre spørsmål står sentralt når Grønt Kvinnenettverk Hordaland inviterer til tverrpolitisk fagkonferanse om likestilling på Litteraturhuset i Bergen, 11.-12. februar 2017.

Facebook event for konferansen finner dere her

Dag 1: Basis for politikkutvikling. Faglig og politisk nettverksbygging

Lørdag 11.02 har vi invitert seks forskjellige forelesere fra UiB, UiO og WILPF til å gi en faglig oppdatering om aktuelle tema (se vedlagt program). Arrangementet på dag 1 er åpent for alle, og vi inviterer også politikere fra andre partier. Ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen vil åpne konferansen. Vi oppfordrer medlemmer og innvalgte politikere fra MDG til å invitere venner og kollegaer fra alle partier til en faglig oppdatering.

Dag 2: Debatt og politikkutvikling

Søndag 12.02 holder vi et lukket arrangement for MDGs medlemmer. Vi vil debattere ulike problemstillinger, innfallsvinkler og tema som knytter likestilling til grønn politikk, basert på den faglige oppdateringen fra dag 1. Målet er å komme frem til resolusjoner som kan presenteres på Landsmøtet 2017.