Fotocredit: Diane Berbain

Velkommen til ny fylkesleder og nytt fylkesstyremedlem!

På det ekstraordinære årsmøtet til Hordaland MDG 30. april ble Natalia Golis valgt til ny fylkesleder og Stina Nordbak valgt til nytt fylkesstyremedlem.

mai 3, 2016

Natalia Golis har tidligere vært nestleder i MDG Hordaland, og har sammen med tidligere leder Tom Sverre Tomren og Per Svae utgjort styrets arbeidsutvalg (AU). Hun kjenner styret og dets
arbeid godt og har god oversikt over partiorganisasjonen lokalt. I tillegg har hun god kjennskap til mer sentrale deler av organisasjonen, spesielt gjennom vervet som landsstyrerepresentant for Hordaland sist periode.

I tillegg til disse organisatoriske erfaringer er hun nå innvalgt i sin andre periode i Hordaland fylkesting. Gjennom fylkespolitikken kjenner hun fylket godt, i forrige periode var hun fast medlem
i kultur- og ressursutvalget, og i inneværende periode er hun fast medlem i utvalg for miljø og samferdsel.

Golis har vokst opp i California; hun flyttet til Trondheim og tok en Bachelor i teatervitenskap, og flyttet til videre til Kvam herad i 2003. Hun har en Master i arabisk språk og kultur fra Universitetet i Bergen og har studert og bodd flere år i Midt-østen.
Hun er ansatt som bygde- og næringsutvikler i Ulvik herad og bor fremdeles i Kvam i Hardangers første passivhus som hun selv var byggherre for.

Nytt fylkesstyremedlem Stina Nordbak:
Stina Nordbak arbeider i Austevoll kommune med overordnet plan og planstrategi. Hun har en mangfoldig bakgrunn med kjennskap til flere fagfelt. Hun er utdannet landskapsforvalter og
planlegger, og har i tillegg studier i blant annet biologi, kunsthistorie og pedagogikk. Vi er sikre på at Stina vil komme med viktige bidrag til styrearbeidet i MDG Hordaland, særlig på forhold som omhandler inkludering, medvirkning og åpenhet.

Vi ønsker både Natalia og Stina hjertelig velkommen i fylkesstyret og gleder oss til det videre arbeidet!

Stina Nordbak