Nominer fylkesrepresentanter

Fotocredit: Svein-Martin Stenseth

Foreslå din fylkestingsrepresentant for Vestland MDG 2019! Kven vil du skal representere Vestland MDG etter neste fylkestingsval?

juni 14, 2018

Nominasjonskomiteen har starta prosessen med å leite etter dei beste kandidatane til å stå på vallista i 2019. Til det treng vi di hjelp!

Kjenn du nokon som du trur vil gjere ein god jobb i fylkespolitikken? Det er ei føremon at kandidaten har erfaring frå tidlegare politiske verv og brenn for det grøne skiftet.

Kom med dine innspel før fristen 1. juli Etter dette vil nominasjonskomiteen gå gjennom innkomne listeforslag, og intervjue kandidatane til dei øverste plassane.

Du kan bruke skjemaet her for å melde inn kandidatar.

Faste medlem av nominasjonskomiteen

  • Jan Sortland – Komiteleiar
  • Suzanne M. Rødseth
  • Mark Taylor
  • Liv Løken
  • Gøran Johansen

Varamedlem

  • Kjell Magne Fagerbakke
  • Martin Malkenes
  • Erik Reitan