Vil gi fri på samenes nasjonaldag

flagg6. februar feirer samene i Norge sin offentlige høytidsdag, Samefolkets dag. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre dagen til offentlig fridag på linje med 17. mai.

Partiets fylkestingsrepresentant og toppkandidat til stortingsvalget i Hordaland, Tom S. Tomren, forklarer forslaget slik:
– I en tale til sametinget i 2009 sa kong Harald at «Staten Norge er etablert på territoriet til to folk». Dette er riktig, og vi mener at det er naturlig å markere dette gjennom å likestille 17. mai og samenes nasjonaldag, gjennom å gi fri på begge dagene.

Tomren knytter også ideen om en ny fridag sammen med miljøsaken, partiets kjernesak. – Når vi skal utvikle Norge til et miljømessig bærekraftig samfunn må vi heller gi folk mer fri enn mer lønn. Vi må bremse forbrukskarusellen og gi rom for at folk kan tilbringe tid sammen. En ny fridag på samenes høytidsdag vil derfor være god miljøpolitikk. Den samiske kulturen har vært basert på nærhet til naturen, og jeg er sikker på at en dag med fokus på samisk kultur vil bidra til å øke bevisstheten om samspillet mellom natur og kultur.
Miljøpartiet De Grønne fremmer nå forslaget gjennom et brev til Fornyingsdepartementet og til sametinget.
– Det er også et poeng at den samiske befolkningen er spredt over fire land, sier Tomren.
– Vi vil derfor henvende oss til våre søsterpartier og be de fremme samme forslag i sine land.