Nyheter

Bevar insektene! Grønt gjennomslag for MDG i fylkestinget!

Hordaland MDG fikk gjennomslag i fylkestinget for et vedtak om å arbeide for et kunnskapsløft og konkrete tiltak for å ta vare på i...

Miljøpartiet Dei Grøne Vestland er stifta!

MDG Hordaland og Miljøpartiet Dei Grøne i Sogn og Fjordane blei den 24.11.2018 slått saman til Miljøpartiet Dei Grøne Vestland. Den historiske hendinga skjedde i...

Innstillinga til fylkestingslista for Vestland MDG er klar!

For fyrste gong i historia legg nominasjonskomitèen i Miljøpartiet Dei Grøne Vestland frem si innstilling til valliste til fylkestingsvalet i 2019.

...

Stiftelsesmøte for Vestland MDG!

Hordaland og Sogn og Fjordane MDG blir nye Vestland MDG!

Velkommen til et historisk møte den 24. november 2018!

...

Gjennomslag for FNs Bærekraftmål i Hordaland og Vestland!

Fylkestinget i Hordaland mener at FNs bærekraftmål bør være overordnet og førende i arbeidet frem mot og i det nye Vestland fylkeskommune. Dette viktige vedtaket...

Bidra til nytt program for Vestland MDG!

Programkomiteen til Vestland MDG er i gang med å hente inn innspill til politikken vår. Allerede nå kan du være med og forme de...

Ta vare på Nærnaturen!

MDG har vært tydelig motstander av planene om storstilt boligbygging i Åstveitskogen, og nå kan vi glede oss over at grunneier har trukket sitt forslag.

...

Nominer fylkesrepresentanter

Foreslå din fylkestingsrepresentant for Vestland MDG 2019! Kven vil du skal representere Vestland MDG etter neste fylkestingsval?

...
Miljøpartiet De Grønne

MDG sitt landsstyre sier ja til Acer

Stiller strenge krav til nasjonalt eierskap samt klima og miljø

...

Kampen mot plastforurensning

Hordaland som foregangsfylke i kampen for å verne havet mot plastforurensning

 

 

...