Programprosessen temamøter

september 2, 2016

Datoer for åpne temamøter på arbeidsprogrammet arr. av MDG Bergen

Alle møtene unntatt det siste er kl. 18 – 21 i MDG Bergen sitt lokale i Lodin Leppsgt. 2b, 5. etg.

 • Tirsdag 30.8 – Om hele arbeidsprogrammet og kapittelet om Norge i verden.
  Innleder: Karina Garnes, som er medlem i arbeidsprogramkomiteen.
  Temaet Norge i verden har undertemaene:
  Fred og internasjonal konfliktløsning, forsvar, migrasjon og asylpolitikk, internasjonal solidaritet, Europapolitikk.
 • Mandag 5.9 – Tema:  Areal og transport
  Innleder Knut Ivar Børgesen.
  Undertemaer som behandles: Arealbruk og planlegging, boligpolitikk, sykkel og gange, kollektivtransport og jernbane, veitrafikk, lufttransport, gods på sjø og bane.

 

 • Tirsdag 13.9 – Arbeid og velferd
  Innleder: Gunnar Kvåle
  Undertemaer som behandles: Arbeidslivet, velferd og inkludering, aktivt seniorliv.
 • Torsdag 22.9 – Tema: Helse og omsorg
  Innleder: Mona Høgli
  Undertemaer som behandles:: Folkehelse, helsevesenet, psykisk helse, omsorg og rehabilitering, ruspolitikk
 • Mandag 26.9 – Tema: Grønn økonomi og grønt næringsliv
  Innleder: Bjørn Sandvik
  Undertemaer som behandles:  
  Grønn økonomi: Grønne styringsprinsipper, skatter og avgifter, internasjonal handel, eierskap.
  Grønt næringsliv: teknologi og innovasjon, verdiskaping i hele landet, olje og gass, jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri, kunnskapsløft for naturkartlegging, energi.
 • Mandag 3.10 – Vestlandsfokus på hele arbeidsprogrammet – Hva er spesielt viktig for oss?
  Innleder: Per Hjalmar Svae
  Åpent møte der vi inviterer bredt og kanskje må ha arrangementet et annet sted med bedre plass. Eksempel på emner av spesiell betydning for Vestlandet; grønt næringsliv, areal og transport, skole og kompetanse, klimatilpassing, mediepolitikk (TV2), mv.