Fotocredit:

Still til valg for MDG Hordaland

desember 12, 2016

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeide, og er på utkikk etter personer til å fylle en rekke viktige roller fra og med årsmøtet 18. februar 2017. I tillegg til å velge styre, skal årsmøtet denne gangen velge både ny valgkomité og en vedtektskomité som skal jobbe med å gi oss gode sammenhengende vedtekter frem til årsmøtet i 2018.

Du kan foreslå deg selv eller andre, og du kan foreslå som enkeltperson eller gjennom lokallaget ditt.

Vi søker kandidater til disse vervene:

  • FYLKESSTYRET: Leder, og fire styremedlemmer er på valg. Fylkesstyret er et arbeidende styre, og både faste medlemmer og varaer er aktive bidragsytere. Forslag til kandidater til fylkesstyret sendes til leder av valgkomiteen: lisa@nottseter.no  Ta også kontakt med Lisa hvis du har spørsmål angående landsmøtedelegater eller annet som gjelder valg til nytt fylkesstyre.
  • VALGKOMITEEN: Valgkomiteens oppgave er å finne gode kandidater til fylkesstyret i 2018. Forslag til kandidater til valgkomiteen sendes til hordaland@mdg.no
  • VEDTEKTSKOMITÉ: 3 personer skal velges. Oppgaven er å gå igjennom vedtektene til Hordaland MDG og sørge for at vi har helhetlige og funksjonelle vedtekter. Forslaget fra komiteen legges frem for årsmøtet i Hordaland MDG 2018. Forslag til kandidater til vedtektskomiteen sendes til fylkesstyret på hordaland@mdg.no