Status for nominasjonsprosessen

Nominasjonskomiteen har fått inn mange gode forslag til kandidater til stortingslista for Hordaland til valget 2017. Gjennom våren og sommeren har de valgt ut 15 kandidater som de anser aktuelle for de øverste plassene på lista. Disse 15 navnene ble offentliggjort 31. august 2016. Lista kan sees her

Det videre arbeidet med nominasjonen vil bestå i å arrangere et presentasjons møte for medlemmene. Her vil de 15 kandidatene få mulighet til å presentere seg selv og motta spørsmål fra medlemmene. Intensjonen er å gi medlemmene en mulighet for å bli mer kjent med de aktuelle toppkandidatene. Komiteen vil også få mulighet til å se kandidatene i aksjon.

Etter dette vil komiteen vurdere kandidatene og sette opp sitt forslag til liste. Denne lista vil også fylles opp med øvrige kandidater (listefyll) slik at den komplette innstilte lista får 22 navn. Denne lista utgjør komiteens innstilling og blir sendt ut senest 25.oktober sammen med innkallingen til nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomiteen vil arbeide etter denne tidsplanen:

  • April - mai Innsamling av navn, hovedfokus på toppkandidater
  • 31. mai - 6. juni Avtale intervjuer
  • 6. juni - 27. juni Første intervjurunde
  • August-september Andre intervjurunde
  • 31. august: Sende ut uprioritert topp-15 liste til alle medlemmer
  • 14. september: Utvidet frist for å foreslå kandidater til nominasjonskomiteen
  • 8. oktober Kandidatpresentasjonsmøte, Bergen
  • 25. oktober: Nominasjonskomiteens innstilling sendes ut sammen med innkalling til nominasjonsmøtet.
  • 26. november: Nominasjonsmøte