Valgkampapparatet Oversikt

Her ser du en oversikt over organiseringen av valgkampapparatet til MDG Hordaland. Valgkamputvalget består av forskjellige ansvarspersoner som igjen har sine undergrupper. På denne siden vil du finne informasjon om hele apparatet, og du vil kunne se hvem som er ansvarlig for de forskjellige gruppene.

april 11, 2017

Valgkamputvalget er ansvarlig for den overordnede styringen av valgkampapparatet i Miljøpartiet De Grønne Hordaland fram mot valget i 2017.
Mona Høgli

Mona Høgli
Leder av Valgkamputvalget

Som leder av Valgkamputvalget har Mona ansvar for den overordnede styringen av valgkampapparatet i Miljøpartiet De Grønne Hordaland fram mot valget i 2017.

Epost: monahogli@gmail.com
Telefon: 958 90 468

Arild Hermstad

Arild Hermstad
Førstekandidat

Førstekandidat Arild har ansvar for all kommunikasjon utad gjennom deltakelse på debatter, arrangementer og all annen fronting av MDG Hordaland.

Epost: Arild.hermstad@mdg.no
Telefon: 9803 6762


Natalia Golis

Natalia Golis
Andrekandidat

Som Andrekandidat skal Natalia fronte partiet gjennom deltakelse på stands, arrangementer og debatter. Som fylkesleder har Golis fortsatt ansvar for å lede fylkesstyret, og å sikre at fylkesstyrets arbeid bidrar inn mot valgkampen.

Epost: ngolis@gmail.com,
tlf: 4000 7133


Kristin Hammerås

Kristin Hammerås
Valgkampkoordinator

Kristin skal være kontaktpunkt for lokallagene inn mot valgkamputvalget og sentralt, og jobbe tett med lokale koordinatorer og valgkampgrupper. Hun har ansvar for all intern kommunikasjon, og skal holde valgkamp-teamet oppdatert på alt som skjer.

Epost: kristin.hammeras@mdg.no
Telefon: 92019629


Jens Petter Pedersen

Jens Petter Pedersen
Frivillighetskoordinator

Jens Petter har ansvaret for all oppfølging av frivillige i Bergen gjennom valgkampen. Han skal fordele frivillige til lokallag, organisere ringerunder, informasjonsmøter, skoleringsmøter og sørge for at alle frivillige som melder seg får relevante oppgaver. Jens Petter skal gjøre dette arbeidet for Bergensområdet.

Epost: jensern5@hotmail.com
Telefon: 99490481


Renate Nedregård

Renate Nedregård
Kommunikasjonsrådgiver

Renate skal drive med strategisk mediearbeid, og ha hovedansvar for å holde våre saker høyt på den politiske agendaen i Hordaland. Hun skal bistå de nominerte til stortingsvalglista og våre bystyrerepresentanter i daglig mediearbeid.

Epost: renate.nedregard@mdg.no
Telefon: 41412707

Oversikt over undergrupper

Her finner du oversikt over de forskjellige gruppene i valgkampapparatet, og hvem som er kontaktperson for disse.

Arbeidsgrupper Bergen (Frivillighetskoordinator)

 • Arrangementsgruppen – Eline Haakestad Aresdatter – eline.haakestad@gmail.com, 41857400
 • Trivselsgruppe – Håkon Nakkerud Opedal – haapedal@gmail.com, 41522808
 • Valgbod – Trudi Totland – truditot@gmail.com, 97591569
 • Kontorgruppe – Daniel Prestø-Økland – daniel.presto.okland@gmail.com, 99609787
 • Bygge og Materiellgruppe

Arbeidsgrupper Hordaland (Valgkampkoordinator)

 • Skoleringsgruppen – Birger Berntsen – birger.berntsen@gmail.com, 91135513
 • Grafisk Design – Bianca Midtbøe
 • Valgkampkoordinator i kommunen
 • Fundraising – Svein Skotheim
 • Analysegruppen

Mediegruppe (Kommunikasjonsrådgiver)

 • Strategi og medieinnsalg – Thor Haakon Bakke
 • SoMe – Thor Haakon Bakke
 • Nettsider – Svein-Martin Stenseth –
  svein.martin.stenseth@mdg.no – 91376779
 • Grafikk/foto/video – Paul Johannessen (Video)
 • Korrektur og leserbrev – Kåre Spissøy

Politisk Gruppe (Førstekandidat)