Førstekandidat

april 23, 2017

Arild Hermstad

Arild Hermstad
Leder av Valgkamputvalget og førstekandidat.

Som leder av Valgkamputvalget har Arild ansvar for den overordnede styringen av valgkampapparatet i Miljøpartiet De Grønne Hordaland fram mot valget i 2017. Som førstekandidat skal Arild ha ansvar for all kommunikasjon utad gjennom deltakelse på debatter, arrangementer og all annen fronting av MDG Hordaland.

Epost: Arild.hermstad@mdg.no
Telefon: 9803 6762


Undergrupper:

  • 1-5. kandidater
  • Fylkestingsgruppen
  • Bystyregruppen Bergen
  • Andre kommunestyrerepresentanter ved behov