Valgkampkoordinator

april 23, 2017

Kristin Hammerås

Kristin Hammerås
Valgkampkoordinator

Kristin skal være kontaktpunkt for lokallagene inn mot valgkamputvalget og sentralt, og jobbe tett med lokale koordinatorer og valgkampgrupper. Hun har ansvar for all intern kommunikasjon, og skal holde valgkamp-teamet oppdatert på alt som skjer.

Epost: kristin.hammeras@mdg.no
Telefon: 92019629


Undergrupper som valgkampkoordinatoren har ansvar for:

  • Skoleringsgruppen – Birger Berntsen – birger.berntsen@gmail.com, 91135513
  • Grafisk Design
  • Valgkampkoordinator i kommunen
  • Fundraising – Svein Skotheim
  • Analysegruppen