Valgkomite og nominasjonskomite til årsmøtet 2016

desember 16, 2015

Valgkomiteen for fylkesstyret 2016 er i gang og vi har behov for innspill. På fylkesårsmøtet over nyttår står tre styremedlemmer på valg. Valgkomiteen har også ansvar for å innstille på varamedlemmer og landsstyrerepresentanter. Valgkomiteen sin innstilling skal være klar senest 15. januar så vi ber alle tillitsvalgte om å gi innspill innen 31.12.2015:

 1. Hvilke positive/negative erfaringer har dere med det sittende fylkesstyret?
 2. Har dere generelle synspunkter på sammensetningen av styret?
 3. Har dere kandidater som dere mener bør inn i styret (eller som varamedlem)?

Synspunkt og forslag vedrørende styret, inkludert varamedlemmene, bes meldes til valgkomiteen ved Thor Haakon Bakke på e-post:thorhaakonbakke@gmail.com eller telefon: 95771349. Foretrekker du å kontakte ett av de andre medlemmene er det så klart åpning for det også. Undertegnede ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt, også via telefon.

Her er en oversikt over dagens styremedlemmer som står på valg:

 • Tom Sverre Tomren, fylkesleder og på valg. Status: Søker gjenvalg.
 • Natalia Golis, har fungert som nestleder. Landsstyrerepresentant. Status: Stiller seg disponibel.
 • Per Hjalmar Svae, kasserer. Status: Tar ikke gjenvalg.

Varamedlemmer (alle på valg):

 1. vara: Birger Berntsen (Vaksdal)
 2. vara: Joakim Myklebust (Bergen, Grønne Studenter)
 3. vara: Monica Alvheim (Fjell)
 4. vara: Steinar Sneaas Skauge (Lindås)
 5. vara: Øyvind Strømmen (Samnanger)

Samlet status for varamedlemmene er at de i større eller mindre grad stiller seg disponibel.

For oversiktens skyld, her er resten av fylkesstyret:

Janne Bruarøy (Bergen)

Anne Karin Åkra (Bergen)

Tommy Hansen Hufthammer (Fjell)

Svein Skotheim (Os)

Det er også en representant fra Grønn Ungdom (GU) i styret, Håkon Nakkerud Opedal er valgt for å sitte i neste styreperiode. Denne styreperioden er det Styrk Finnøy som representerer GU.

Valgkomiteen består av disse medlemmene:

Leder: Thor Haakon Bakke, Bergen /thorhaakonbakke@gmail.com

Marianne Gammelsæter, Fjell / mabg63@gmail.com

Tore Bergum, Ullensvang / tore.bergum@online.no

Lisa Nøttseter, Os / lisa@nottseter.no

Janne Midtbø, Askøy / askoy@mdg.no

Synspunkt og forslag vedrørende valgkomiteen for 2017 og nominasjonskomiteen for stortingsvalglisten 2017 kan gis til regionsekretær Kristin Hammerås kristin.hammeras@mdg.no da det er styret som innstiller på disse.